ALIBABA Group tarafından yüzlerce alay

Alibaba üyesi olarak, şirketimizin denizaşırı departmanı, 1 Mart 2016 tarihinde ALIBABA grubunun düzenlediği '' Yüz Alayı Taarruzu '' toplantısına katıldı.

'Yüz Alayı Saldırganı' ihracat şirketinin sadece bir ay geçerli olan pazarı kazanması, bu faaliyette daha fazla sipariş alanını bulması, bu süre zarfında müşteriden satıcıdan en iyi indirimi alması ve satıcı işlerini büyütebilir.

Yurtdışındaki ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ve dünyadaki büyük pazarı açmak için satış ekibimiz bu toplantıya katılmıştır.


Birinci resim: yüz alay saldırgan


İkinci resim: Bu etkinlikte firmamız


Üçüncü resim: Satış ekibimiz